พลตรี ณภัทร สุขจิตต์
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม