พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ฟังวิทยุออนไลน์ รายการ จากใจ สป.