พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
หน้าแรก > กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ระเบียบ/คำสั่ง > การปฎิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 
การปฎิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540