พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม
พลตรี ชูเลิศ จิระรัตนเมธากร เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือกำลังพลในการสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของ น.ท.หญิง กัญญารัตน์ ชูชาติ หน.สื่อสิ่งพิมพ์กผส.สลก.สป. ณ วัดหัวยาง ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๖๓
พลตรี ชูเลิศ จิระรัตนเมธากร เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มอบหมายให้ พ.อ.ปณิธาน กาญจนวิโรจน์ รองเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือกำลังพลในการสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของ ส.อ.ฐานะ สร้อยจิ๋ว ช่างภาพ แผนกการภาพ กผส.สลก.สป. ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เมื่อ ๒๓ ธ.ค.๖๓
 
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/