พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
พลตรี ชูเลิศ จิระรัตนเมธากร เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน สังกัดสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ณ ห้องประชุม สลก.สป. ในศาลาว่าการกลาโหม เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๓