พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
พลตรี ชูเลิศ จิระรัตนเมธากร เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ณ ห้องประชุม สลก.สป. ในศาลาว่าการกลาโหม เมื่อ ๒๑ ม.ค.๖๔