พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
พลตรี ชูเลิศ จิระรัตนเมธากร เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มอบเงินทุนสงเคราะห์สวัสดิการข้าราชการสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้กับกำลังพล ณ ห้องประชุม สลก.สป. (21 ม.ค.64)