สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 23 ตุลาคม 2565 "วันปิยมหาราช"

พล.ต.พัฒนชัย จินตกานนท์ ลก.สป. และกำลังพล สลก.สป.ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สป. (พื้นที่ศรีสมาน) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้