พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบกระจายเสียงตามสายภายในศาลาว่าการกลาโหม