พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.63
 
 
ฟังวิทยุออนไลน์ รายการ จากใจ สป.