พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ทำไม❓ เราจึงเห็น "ทหาร" ออกไปช่วยเหลือประชาชน #กระทรวงกลาโหม #ทหารช่วยเหลือประชาชน