พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สารคดีสั้น ตอน 1 กษัตริย์จอมทัพไทย