พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สารคดีสั้น ตอน 5 ถุงผ้าพระราชทาน