พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
😷 ใครเสี่ยง? 😷
ที่มา : กรมควบคุมโรค