พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"
​กิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และชุมชนท่าเตียน