พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"
​กิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และชุมชนท่าเตียน

 
 
ฟังวิทยุออนไลน์ รายการ จากใจ สป.