พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
นรม.และ รมว.กห. สั่งคุมเข้มเฝ้าระวังชายแดน และเอาผิดนายทุนและผู้อยู่เบื้องหลัง การรุกป่า ยาเสพติดและค้ามนุษย์ รวมทั้งขบวนการแรงงานเถื่อน
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม.และ รมว.กห. ได้ย้ำสั่งการ หน.นขต.กห. ผบ.เหล่าทัพ และ ผบ.ตร.ให้ประสานการทำงานกับ กอ.รมน.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับนายทุนและผู้อยู่เบื้องหลังการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ขบวนการค้ามนุษย์และยาเสพติด  บ่อนการพนัน รวมทั้งขบวนการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย  รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยให้สืบลึกถึงความเชื่อมโยงเอาผิดทางกฎหมายและเส้นทางการเงิน นำสู่การยึดทรัพย์ทั้งหมด ไม่มียกเว้น พร้อมทั้งให้กำกับดูแลกำลังพลทุกนาย ห้ามเกี่ยวข้องเด็ดขาด

  นอกจากนั้น นรม.และ รมว.กห. ได้ย้ำให้ทุกเหล่าทัพ จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีเฝ้าตรวจแจ้งเตือน เข้ามาช่วยเฝ้าระวังป้องกันพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและภัยคุกคามทั้งพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ชั้นใน รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกองกำลังป้องกันชายแดนที่มีกำลังพลอยู่จำกัด ทั้งนี้ให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการวิจัยและพัฒนาระบบดังกล่าวให้มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว