พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
“บิ๊กณัฐ” ปลัดกลาโหมฯ ลุยจัดระเบียบ Big cleaning รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เตรียมพร้อมงานวันพ่อแห่งชาติ!
เตรียมความพร้อม!! สำหรับกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” ที่จะมีขึ้นในวันที่ 1-6 ธ.ค. 63 นี้ เป็นการร่วมแรงร่วมใจของเหล่าจิตอาสาในโครงการ “รักษ์คลองคูเมืองเดิม เฉลิมพระเกียรติ” ที่ร่วมกันปฏิบัติการบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ โดยการลุยลอกตะกอนโคลนคลองคูเมืองเดิม พร้อมทั้งฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อลอกสีเดิมออกและทาสีใหม่, ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์บนทางเท้า, จัดระเบียบต้นไม้, เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสาน พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) กรุงเทพมหานคร กรมเจ้าท่า กรมพัฒนาที่ดิน สถานีตำรวจ สำราญราษฎร์ สถานีตำรวจพระราชวัง และสถานีตำรวจชนะสงคราม โดย พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย