ผบ.ทบ.สิงคโปร์ เยี่ยมคำนับ รมช.กห. ผู้แทน รมว.กห.

พ.อ.จิตนาถ ปุณโณทก รอง โฆษก กห. เปิดเผยว่า เมื่อ 21 พ.ย. 65, 1400 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แทนต้อนรับ พล.ต.David Neo (เดวิด เนียว) ผบ.ทบ.สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางเยือนไทยในฐานะแขกของ กองทัพบก ระหว่าง 20 ถึง 23 พ.ย.65
การเข้าพบหารือ ระหว่าง ไทย-สิงคโปร์ ในครั้งนี้ เป็นการ กระชับ ความสัมพันธ์ระหว่าง 2ประเทศ ที่มีความยาวนานมากกว่า 57 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูต
โดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านทหารมีความใกล้ชิดในทุกมิติ มีการฝึกระดับ ทวิภาคี พหุภาคี การแลกเปลี่ยนด้านการข่าว การฝึก-ศึกษา ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ มี ความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาระหว่างกันเพื่อแสวงหาโอกาส และดำเนินการทางธุรกิจในประเทศไทย ความร่วมมือทางไซเบอร์ มีการริเริ่มความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ และ การแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ ตลอดจนความร่วมมือด้านต่างๆ ตามที่ได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ และบันทึกความตกลง ร่วมกันหลายฉบับ
ทาง ผบ.ทบ.สิงคโปร์ ได้ขอบคุณในการต้อนรับทั้งในระดับกองทัพ ระดับรัฐบาล ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น ระหว่าง 2 ประเทศในทุกระดับ และพร้อมให้การสนับสนุนประเทศไทยในทุกโอกาส