พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวง​กลาโหม​เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศ​ทรัพยากร​น้ำ(องค์​การมหาชน)
​ติดตามสถานการณ์​น้ำ ระบบคลังข้อมูล​น้ำแห่งชาติ การใช้งานเพื่อบริหารจัดการภัยพิบัติ และร่วมหารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากร​น้ำระหว่างหน่วยงาน
 
 
ฟังวิทยุออนไลน์ รายการ จากใจ สป.