พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พล.อ.ณัฐ  อินทรเจริญ  ปลัดกระทรวงกลาโหม มอบหมายให้ พล.ต.ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร  เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แทน เข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พล.อ.ประชาพัฒน์  วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ ณ กรมพระธรรมนูญ (26 ต.ค.63)