สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เช้าวันนี้ (22 พ.ย. 65 เวลา 09.00 น.) พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก นุชิต ศรีบุญส่ง รองปลัดกระทรวงกลาโหม และ พลเอก สิทธิพร มุสิกะสิน รองปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (5 ธ.ค. 65) ณ ห้องศรีสมาน 4 ชั้น 3 อาคารบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ศรีสมาน

โดยรองปลัดกระทรวงกลาโหมได้ร่วมบริจาคโลหิตพร้อมกับกำลังพลให้กับสภากาชาดไทย และสาขาบริจาคโลหิตแห่งชาติ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เพื่อนำโลหิตที่รับบริจาคไปช่วยเหลือทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร และบุคคลพลเรือน ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้โลหิตมีไม่เพียงพอและขาดแคลน

ทั้งนี้ในกิจกรรมดังกล่าว มีกำลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิต 170 นาย รวมแล้วได้โลหิต 63,600 ซี.ซี. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้