พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
“เปลี่ยนน้ำดำให้เป็นน้ำใสสะอาด”❓ LandMark แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ‼️

"โครงการรักษ์คลองคูเมืองเดิม เฉลิมพระเกียรติฯ" เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวิถีชุมชนอย่างยั่งยืน LandMark แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลองคูเมืองเดิม และคลองหลอด การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตลอดแนวคูคลองเมือง การปรับปรุงนำสายไฟและสายสื่อสารลงใต้ดิน และการพัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยรอบกระทรวงกลาโหม

 
 
ฟังวิทยุออนไลน์ รายการ จากใจ สป.