พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เมื่อประชาชนเดือดร้อน...ทหารพร้อมจะอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ