พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
"...โควิดระลอกใหม่เหมือนข้าศึกประชิดเมือง ขอกำลังพลทุกนายเคร่งครัดและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวด งดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีเหตุจำเป็น..."

พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ
ปลัดกระทรวงกลาโหม