พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ไทย-ปากีสถานและไทย-มาเลเซีย เสริมสร้างความสัมพันธ์ขยายสู่ความร่วมมือในภูมิภาค
เมื่อวันที่ 10 พ.ย.63 เวลา0930 ศาลาว่าการกลาโหม พล.ร.อ. สมประสงค์ นิลสมัย รอง ปล.กห.ให้การต้อนรับ พ.อ. Muhammad Tayyab (มูฮัมหมัด ไตยญาบ) ผชท.ทหาร สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน/กรุงเทพฯ
ทั้งสองประเทศต่างชื่นชมความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศโดยเฉพาะการเสด็จเยือนปากีสถานของ ร.9และ ร.10 รวมถึงความสำเร็จในการฝึกทางทหารร่วมกันในทุกระดับที่ผ่านมาและจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นต่อไป
   ต่อมาเวลา 1000 พล.ร.อ. สมประสงค์ นิลสมัย รอง ปล.กห.ให้การต้อนรับ พลจัตวา Baharuddin bin Ahmad (บาฮารุดดิน บิน อาเหม็ด)
ผชท.ทหาร มซ./กรุงเทพฯในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่
   รอง ปล.กห.ขอบคุณและชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของ ผชท.ทหาร มซ./กรุงเทพฯ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีส่วนเสริมสร้างความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือทางทหาร ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำระดับสูง นอกจากนี้ ยังขอบคุณ มซ. ที่มีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. 
   ทางด้าน ผชท.ทหาร มาเลเซีย/กรุงเทพฯ ขอบคุณ กห. สำหรับการสนับสนุนและความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และยืนยันว่า มซ. พร้อมดำรงบทบาทผู้ประสานงานในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. ต่อไป เพื่อความสงบสุขของประชาชนและเสถียรภาพของประเทศ นอกจากนี้ ยังขอบคุณ นรม. และ รมว.กห. ที่ได้ส่งมอบห้องแยกผู้ป่วยเคลื่อนที่ (ตู้ความดันลบ) ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ของ มซ. และจะใช้เป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาโดยตนเองต่อไป