พลตรี พัฒนชัย จินตกานนท์
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
เชิญชม พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่
Untitled-3-(1).jpg
 
 
ฟังวิทยุออนไลน์ รายการ จากใจ สป.