สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- เดือน ก.ย.65     [ Download ]
- เดือน ส.ค.65     [ Download ]
- เดือน ก.ค.65     [ Download ]
- เดือน มิ.ย.65     [ Download ]
- เดือน พ.ค.65     [ Download ]
- เดือน เม.ย.65    [ Download ]
- เดือน มี.ค.65     [ ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในเดือนนี้ ]
- เดือน ก.พ.65     [ Download ]
- เดือน ม.ค.65     [ Download ]
- เดือน ธ.ค.64     [ Download ]
- เดือน พ.ย.64     [ Download ]
- เดือน ต.ค.64     [ Download ]