ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
TH
พลตรี พัฒนชัย จินตกานนท์ เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ฟังวิทยุออนไลน์ รายการ จากใจ สป.
แจ้งเรื่องร้องเรียน
 

     โดยศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประจำหน่วยงาน ได้เปิดให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยขอให้ท่านกรอก ข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างซึ่งหนังสือร้องเรียนทุกฉบับจะได้รับการพิจารณา และดำเนินการตรวจสอบโดย ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประจำหน่วยงาน


   
*
*
*
 
Enter security code:
 Security code