ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๘๒๖๐ โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๘๒๖๑   
www.sopsd.mod.go.th

Email : [email protected]

facebook : https://www.facebook.com/sopsd.mod

Line : https://line.me/R/ti/p/%40eiz0781f


messageImage_1587454358739(1).jpg