พลตรี พัฒนชัย จินตกานนท์
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ฟังวิทยุออนไลน์ รายการ จากใจ สป.