พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
หน้าแรก > แนะนำหน่วยงาน > วิสัยทัศน์/พัธกิจ/เป้าหมายการให้บริการ
 
วิสัยทัศน์/พัธกิจ/เป้าหมายการให้บริการ