ตราประจําหน่วยงาน
 

สำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

OFFICE OF THE SECRETARY OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE


ตราประจำสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมประกอบด้วยสายฟ้าไขว้กับขนนก อยู่ด้านหลังตราสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
ขนนก หมายถึง งานเลขานุการ งานสารบรรณ งานเขียน
สายฟ้า หมายถึง การสื่อคำสั่งผู้บังคับบัญชา และการประชาสัมพันธ์
สีประจำหน่วย คือ สีเทา - สีชมพู