พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ผลการดำเนินงานของกระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๖๒
 
 
ฟังวิทยุออนไลน์ รายการ จากใจ สป.