พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผลการดำเนินงานของกระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๖๒