พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
วารสารหลักเมือง ฉบับที่ 352 เดือน กรกฎาคม 2563
 
 
ฟังวิทยุออนไลน์ รายการ จากใจ สป.