พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
วารสารหลักเมือง ฉบับที่ 354 เดือน กันยายน 2563
 
 
ฟังวิทยุออนไลน์ รายการ จากใจ สป.