พลตรี พัฒนชัย จินตกานนท์
เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
หน้าแรก > โครงสร้าง > โครงสร้างสำนักงานเลขานุการ
 
โครงสร้างสำนักงานเลขานุการ
 
ฟังวิทยุออนไลน์ รายการ จากใจ สป.